SCHRIJFWORKSHOPSSCHRIJVEN NATUURLIJK:

HET HERSCHRIJVEN EN REDIGEREN VAN JE VERHAAL


Zoals een schilder na het schilderen terugstapt en het doek in ogenschouw neemt, zo kan ook de schrijver afstand nemen van zijn verhaal. Hij overziet het nog eens en begint te verbeteren. Het verbeteren, herschrijven en redigeren vormt het onderwerp van Schrijven natuurlijk: het herschrijven en redigeren van je verhaal.


Door daadwerkelijk te herschrijven, te redigeren en te corrigeren ga je inzien hoe belangrijke fasen het zijn in het schrijfproces. Fasen zelfs waaraan je creatief plezier beleeft. Welke scènes wil je anders inrichten? Wil je het personage uitvoerig onderzoeken? Een ander perspectief kiezen? Het begin schrappen? 

Bij het samensmeden van je verhaal doet alles ertoe. Ook de redactionele aspecten. Beschrijf je de details specifiek en exact? Gebruik je suggestieve woorden? Vermijd je melodrama, clichés en betekenisloze frasen?

Ten slotte draait het ook om het oppoetsen van je taal als is het een schoen die steeds meer glanst onder een borstelende hand. Je kijkt naar de zinsbouw, de variatie in de zinsbouw, je vindt een juister woord, corrigeert de spelling en plaatst punten en komma’s in het belang van de lezer.

Deze workshop richt zich op de praktische problemen bij de revisie van je verhaal. Ook dat is schrijven. Er wordt van je verwacht dat je vooraf een vroege versie en een laatste versie van een eigen verhaal inzendt ter bespreking.

Datum:   zaterdag 27 januari 2018

Tijd:        10.00-16.00 uur
Locatie:   Workshophuis Yvonne Cup
               Schafelt 3b, 5991 PB Baarlo
Prijs:       € 95,-- (lunch inbegrepen)
Docent:   Koos van den Kerkhof
Aantal deelnemers: 8-12

Vraag de nieuwsbrief aan: info@hetschrijflab.nl

DSC_0105_IJFR groen.jpg


SCHRIJVEN NATUURLIJK: het herschrijven en redigeren van je verhaal d.d. 27 januari 2018

Man Vrouw
© Het Schrijflab 2011 - 2018